اردو نوروزی - اردوی مطالعاتی نوروز - اردوی نوروز 99 - اردو عید

 اردو نوروز - اردوی نوروز - اردوی نوروزی - اردوی عید ۹۹
 

اردوی نوروز موسسه موفقیت در سال ۹۸ بزرگترین اردوی نوروزی تهران .
سال ۹۹ نیز موفقیت ، اردو نوروزی خود را در تهران برگزار میکند .  

اردو نوروز - اردوی نوروز - اردوی نوروزی - اردو نوروزی - اردوی عید - اردو عید - سهیل ربیعی - موسسه موفقیت - دانشگاه تهران - دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه خواجه نصیر - دانشگاه شریفاردو نوروز - اردوی نوروز - اردوی نوروزی - اردو نوروزی - اردوی عید - اردو عید - سهیل ربیعی - موسسه موفقیت - دانشگاه تهران - دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه خواجه نصیر - دانشگاه شریفاردو نوروز - اردوی نوروز - اردوی نوروزی - اردو نوروزی - اردوی عید - اردو عید - سهیل ربیعی - موسسه موفقیت - دانشگاه تهران - دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه خواجه نصیر - دانشگاه شریف

ویدئو اردوی نوروز موفقیت - ۱۳۹۸

ویدئو اردوی نوروز موفقیت - 1397


رتبه های برتر کنکور 97 موسسه موفقیت اردو نوروز مشاور تحصیلیرتبه های برتر کنکور 97 موسسه موفقیت اردو نوروز مشاور تحصیلی
 اردو نوروز - اردوی نوروز - اردوی نوروزی - اردو نوروزی - اردوی عید - اردو عید - سهیل ربیعی - موسسه موفقیت - دانشگاه تهران - دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه خواجه نصیر - دانشگاه شریفاردو نوروز - اردوی نوروز - اردوی نوروزی - اردو نوروزی - اردوی عید - اردو عید - سهیل ربیعی - موسسه موفقیت - دانشگاه تهران - دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه خواجه نصیر - دانشگاه شریف

اردو نوروز - اردوی نوروز - اردوی نوروزی - اردو نوروزی - اردوی عید - اردو عید - سهیل ربیعی - موسسه موفقیت - دانشگاه تهران - دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه خواجه نصیر - دانشگاه شریف
اردو نوروز - اردوی نوروز - اردوی نوروزی - اردو نوروزی - اردوی عید - اردو عید - سهیل ربیعی - موسسه موفقیت - دانشگاه تهران - دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه خواجه نصیر - دانشگاه شریفاردو نوروز - اردوی نوروز - اردوی نوروزی - اردو نوروزی - اردوی عید - اردو عید - سهیل ربیعی - موسسه موفقیت - دانشگاه تهران - دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه خواجه نصیر - دانشگاه شریف
 

شرایط اردوی نوروز موسسه آموزشی موفقیت

 

اردوی نوروزی سال ۱۳۹۹ موسسه آموزشی موفقیت 
 

اردوی نوروز موفقیت ۱۳۹۹ دختران  مانند سال های قبل در دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر ، در یک محیط علمی و آموزشی و با دسترسی عالی به تمام نقاط تهران (زیر پل سیدخندان)برگزار میشود.

هریک از داوطلبان یک میز بزرگ (۱۲۰x ۹۰) و یک صندلی استاندارد مطالعه در سالن های مطالعه دانشگاه با فاصله زیاد با سایر داوطلبان دارند که آرامش مطالعه شما را در این مدت فراهم میکند .
روز های برگزاری اردو ۱۳ روز شامل ۲۷ و ۲۸ اسفند و ۲ تا ۱۲ فروردین میباشد.
(از این نظر اردوی نوروز موفقیت در کل کشور بیشترین تعداد روز را دارد و میتوانید بهترین استفاده را از دوران طلایی نوروز خود ببرید.)
اردوی نوروز هر روز ساعت ۷ صبح شروع میشود و ساعت ۲۱:۴۵ به پایان میرسد .
(از این نظر اردو موفقیت در کل کشور بیشترین ساعت مطالعه در روز را دارد که میتوانید بیشترین حجم مطالب را مطالعه کنید.)
اساتید برجسته کنکور به همراه رتبه های دورقمی سال های قبل همه روزه برای رفع اشکال درسی داوطلبان در محل برگزاری اردو حاضر هستند و داوطلبان میتوانند در طی اردو به طور کامل رفع اشکال درسی کنند.
هر روز کلاس های جمع بندی و نکته-تست برای یک درس به مدت ۳ الی ۵ ساعت در اردو برگزار میشود که داوطلبان میتوانند در صورت تمایل در این کلاس ها شرکت کنند و یا به مطالعه خود بپردازند .
مشاوران حاضر در اردو نوروز ،قبل از شروع اردو برای همه داوطلبان بصورت شخصی برنامه ی مطالعاتی مشخص تدوین میکنند تا بتوانند مطالعه موثر و مفید و با توجه وضع درسی خود داشته باشند .
هر شب در طی اردو آزمون شخصی سازی شده از تمام داوطلبان با توجه به بودجه بندی مطالعه خودشان گرفته میشود تا بتوانند روند مطالعه خود را به کمک مشاوران بطور کامل تحلیل کنند.
سرو صبحانه ، میان وعده ، و عصرانه از برترین تهیه غذای تهران (تهیه غذای فارسی) با منو پیشنهادی متخصص تعذیه.
 زمانبدی اردو نوروز شامل ۹۰ دقیقه مطالعه و ۱۵ دقیقه استراحت میباشد.
جمع آوری تلفن های همراه در زمان ورود به سالن های مطالعه
حضور تمام وقت مراقبان جدی و سخت گیر در سالن های مطالعه که سکوت و آرامش را در اردو برقرار میکنند.
برگزاری جلسات جمعی مشاوره ای انگیزشی و آموزشی برای بالا نگه داشتن سطح انرژی داوطلبان در طی اردو.

برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر درباره اردو مطالعاتی نوروز موفقیت میتوانید با شماره های ۲۲۸۹۱۸۴۰ - ۲۲۸۷۱۴۹۶ - ۲۲۸۷۸۴۱۳  تماس بگیرید

اردو مطالعاتی نوروز موفقیت ۱۳۹۹ پسران در پانسیون مطالعاتی VIP موفقیت و دانشگاه هادی ،در یک محیط علمی و آموزشی و با دسترسی عالی به تمام نقاط تهران برگزار میشود.

هریک از داوطلبان یک میز استاندارد (۶۰x۹۰) و یک صندلی استاندارد مطالعه در سالن مطالعه و با فاصله زیاد با سایر داوطلبان دارند که آرامش مطالعه شما را در این مدت فراهم میکند .
روز های برگزاری اردو ۱۱ روز شامل  ۲ تا ۱۲ فروردین میباشد.(از این نظر اردو موفقیت در کل کشور بیشترین تعداد روز را دارد و میتوانید بهترین استفاده را از دوران طلایی نوروز خود ببرید.)
اردوی نوروز هر روز ساعت ۷ صبح شروع میشود و ساعت ۲۱:۴۵ به پایان میرسد .(از این نظر اردو موفقیت در کل کشور بیشترین ساعت مطالعه در روز را دارد که میتوانید بیشترین حجم مطالب را مطالعه کنید.)
اساتید برجسته کنکور به همراه رتبه های دورقمی سال های قبل همه روزه برای رفع اشکال درسی داوطلبان در محل برگزاری اردو حاضر هستند و داوطلبان میتوانند در طی اردو به طور کامل رفع اشکال درسی کنند.
هر روز کلاس های جمع بندی و نکته-تست برای یک درس به مدت ۳ الی ۵ ساعت در اردو برگزار میشود که داوطلبان میتوانند در صورت تمایل در این کلاس ها شرکت کنند و یا به مطالعه خود بپردازند .
مشاوران حاضر در اردو نوروز ،قبل از شروع اردو برای همه داوطلبان بصورت شخصی برنامه ی مطالعاتی مشخص تدوین میکنند تا بتوانند مطالعه موثر و مفید و با توجه وضع درسی خود داشته باشند .
هر شب در طی اردو آزمون شخصی سازی شده از تمام داوطلبان با توجه به بودجه بندی مطالعه خودشان گرفته میشود تا بتوانند روند مطالعه خود را به کمک مشاوران بطور کامل تحلیل کنند.
سرو صبحانه ، میان وعده ، و عصرانه از برترین تهیه غذای تهران ( تهیه غذای فارسی) با منو پیشنهادی متخصص تعذیه.
 زمانبدی اردو نوروز شامل ۹۰ دقیقه مطالعه و ۱۵ دقیقه استراحت میباشد.
جمع آوری تلفن های همراه در زمان ورود به سالن های مطالعه .
حضور تمام وقت مراقبان جدی و سخت گیر در سالن های مطالعه که سکوت و آرامش را در اردو برقرار میکنند.
برگزاری جلسات جمعی مشاوره ای انگیزشی و آموزشی برای بالا نگه داشتن سطح انرژی داوطلبان در طی دوران طلایی نوروز.

برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر درباره اردو مطالعاتی نوروز موفقیت میتوانید با شماره های ۲۲۸۹۱۸۴۰ - ۲۲۸۷۱۴۹۶ - ۲۲۸۷۸۴۱۳  تماس بگیرید

اردوی دخترانه :                                                                                     زمان بندی - \انسیون عیدانه موفقیت                            
محل برگزاری : دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر - تهران ، سیدخندان
تاریخ شروع : ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۱۲ فرودین ۱۳۹۹ 
مدت دوره : ۱۳ روز شامل ۲۷ و ۲۸ اسفند۹۸ و ۲ الی ۱۲ فروردین۹۹
ساعات اردو : هر روز از ساعت ۷ الی ۲۱:۴۵ 

اردوی پسرانه :
محل برگزاری : پانسیون مطالعاتی VIP  موفقیت - تهران -تقاطع همت و پاسداران VIP
محب برگزاری : دانشگاه هادی ( شیخ فضل الله تقاطع جلال آل احمد) عادی
تاریخ شروع : ۲ فروردین ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
مدت دوره : ۱۱ روز شامل ۲ الی ۱۲ فروردین ۹۹
ساعات اردو : هر روز از ساعت ۷ الی ۲۱:۴۵

استفاده از محیط آموزشی دانشگاه خواجه نصیر و داشتن یک میز و صندلی بزرگ ، راحت و استاندارد شخصی در دوران نوروز .
داوطلبان میتوانند روز اول اردو تمام کتاب و لوازم التحریر مورد نیاز خود را به محل دانشگاه بیاورند و روز پایانی همه را بازگردانند .
برای هریک از داوطلبان یک برنامه مطالعاتی شخصی سازی شده برای دوران نوروز طراحی میشود و مشاوران هر روز روند مطالعه هر فرد را بطور کامل بررسی میکنند .
هریک از داوطلبان میتوانند در طول اردو با دبیران بنامی که در اردوی نوروزی موسسه موفقیت حاضر میشوند رفع اشکال درسی کنند و سوالات خود را بطور کامل بپرسند.
امکان شرکت در کلاس های رفع اشکال روزانه دروس (هر روز برای یک درس یک کلاس جمع بندی 3 الی 5 ساعته برگزار میگردد که داوطلبان در صورت تمایل میتوانند در هر کدام از این کلاس ها که نیازداشتند شرکت کنند . در غیر اینصورت میتوانند در محل مطالعه خود به مطالعه خود بپردازند.)
هر روز از همه داوطلبان آزمون شخصی سازی شده گرفته میشود تا میزان کیفیت مطالعه هر فرد مشخص شود.
برگزاری جلسات مشاوره انگیزشی و آموزشی مهندس ربیعی به منظور بالا نگه داشتن سطح انگیزه و انرژی داوطلبان در طول اردو و یادگیری روش و اصول مطالعه و جمع بندی در 3 ماه پایانی.
پذیرایی صبحانه ، و میان وعده و عصرانه کامل و با کیفیت از تمام داوطلبان
.
*پذیرایی ناهار از رستوران فارسی در صورت تمایل و اضافه کردن پکیج ناهار به اردوی خود . (در صورتی که داوطلبان بخواهند از منزل ناهار همراه خود بیاورند ، گرمکن غذا برای همه داوطلبان موجود است .)
*استفاده از سرویس رفت و برگشت تا دانشگاه در صورت تمایل و اضافه کردن پکیج سرویس رفت و برگشت به اردوی خود.


 

برای ثبت نام با شماره های موسسه آموزشی موفقیت تماس بگیرید ۲۲۸۹۱۸۴۰ - ۲۲۸۷۱۴۹۶ - ۲۲۸۷۸۴۱۳ 
۱۰%  تخفیف ثبت نام تا  ۱۰ بهمن 
محل صندلی هر فرد در اردو با اولویت زیر تعیین میگردد.
اولویت ۱ : افرادی که در تاریخ زود تری ثبت نام خود را قطعی کرده اند و هزینه اردو را بطور کامل تسویه نموده اند.
برای دریافت نقشه موقعیت میز ها در اردو نوروز با دفتر مرکزی تماس بگیرید و هنگام ثبت نام جای خود را رزرو کنید .

همچنین میتوانید از طریق سایت آموزش سنتر اقدام به ثبت نام کنید.

اردوی مطالعاتی عید سال ۱۳۹۷ - موسسه آموزشی موفقیت - (دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر تهران ، سیدخندان)
اردو نوروز - اردو نوروزی - اردو 97 98


اردو نوروز - اردو نوروزی - اردو عید

اردو نوروز - اردو نوروزی - اردوعید
اردو نوروز - اردو نوروزی - اردو عید موسسه موفقیت - آموزشگاه موفقیت

فیلم اردو مطالعاتی نوروز ۱۳۹۷ موسسه موفقیت

رتبه های برتر موسسه موفقیت - اردونوروزی 97 98

 

 

 مراحل ثبت نام در اردوی نوروز ۹۹ موسسه موفقیت

مرحله ۱ : اول با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید تا هم کد تخفیف برای خودتان و دوستانتان دریافت کنید هم اطلاعات شما ثبت گردد. ۲۲۸۹۱۸۴۰ - ۲۲۸۷۱۴۹۶   
مرحله۲ : همکاران ما بصورت حضوری یا غیر حضوری عملیات ثبت نام شما را انجام میدهند .

در ضمن ما از دیماه تخفیف داریم که این تخفیفات با نزدیک شدن به نوروز کم و کمتر میشه پس اگه میخوای توی برترین اردوی نوروز در چند سال اخیر اسم بنویسی معطل نکن .
راستی آدرس دفتر مرکزی موسسه موفقیت رو که همه بلدن : پاسداران - نگارستان ششم - پلاک ۵۵ هر روز از ساعت ۹ تا ۲۰ در خدمتتون هستیم.

اردوی نوروز - حضور استاد مصلایی در کلاس رفع اشکال

اردوی نوروز - اردو نوروز - میز های شخصی برای هر فرد

اردوی نوروز - اردو نوروز - حضور استاد سعیدی در موسسه موفقیت

اردوی نوروز - اردو نوروز - حضور استاد مسچی

اردوی نوروز - اردو نوروز دخترانه دانشگاه خواجه نصیر

اردوی نوروز- میز و صندلی های VIP

پذیرایی میان وعده در اردوی نوروز- اردو نوروز

جلسه توجیهی در اردوی نوروز 99

تهیه ناهار در اردوی نوروز موسسه موفقیت

استاد مصلایی و تدریس شیمی در اردوی نوروزی موفقیت

حضور استاد محمد حسین معززیان در پانسیون عید موسسه موفقیت

پانسیون عیدانه موفقیت

مشاور کنکور سهیل ربیعی در اردوی نوروز موفقیت

بهترین اردوی نوروز دخترانه تهران

میز و صندلی ها پانسیون نوروز 99 - اردوی نوروز

تدریس فیزیک در اردوی نوروزی

استاد اسلام در اردونوروز موسسه موفقیت

استاد جنگی در اردوی نوروزی موفقیت

 

پذیرایی ناهار در پانسیون مطالعاتی نوروز موفقیت

اردوی نوروزی - استاد مسچی و رفع اشکال درسی

رفع اشکال در پانسیون نوروز موسسه موفقیت

تیم مشاوره ی تحصیلی مهندس ربیعی- اردوی نوروز - اردوی نوروزی

مهندس سهیل ربیعی -همایش های انگیزشی در اردو نوروز 99

رفع اشکال درسی در دانشگاه خواجه نصیر

استاد خداشناس دبیر فلسفه و منطق در اردوی نوروز

اردوی نوروز - اردو نوروز پسرانه موسسه موفقیت

اردوی نوروز پسرانه 99

اردوی نوروز برای شهرستانی ها - اردوی نوروز خوابگاه دار تهران

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید

۲۲۸۹۱۸۴۰ - ۰۲۱
۲۲۸۷۱۴۹۶ - ۰۲۱


پیشنهاد میکنیم به صفحه ی پانسیون مطالعاتی موسسه موفقیت و کادر کنکور موسسه موفقیت و مشاوره تحصیلی ما با کلیک روی این عبارت سر بزنید.


پیوند های مرتبط : اردو نوروز- اردو نوروزی - اردو دانشگاه خواجه نصیر - اردو نوروزی دانشگاه تهران - اردو نوروزی شهید بهشتی - اردو نوروزی دانشگاه امیر کبیر -
اردو نوروزی دانشگاه شریف - اردو نوروزی دانشگاه علم و صنعت - برترین اردو نوروز - برترین اردو عید - اردو مطالعاتی نوروز - پانسیون مطالعاتی نوروز - پانسیون نوروز -
پانسیون عید - اردو نوروز شمال تهران - اردو نوروز شرق تهران - اردو نوروز مرکز تهران - ثبت نام - پانسیون عیدانه - پانسیون نوروز - پانسیون نوروزی - پانسیون دخترانه

 

اردوی نوروز برای مدارس


سایت های مرتبط : آپارات   سازمان سنجش   فارس نیوز    باشگاه خبرنگاران جوان   خبرگذاری ایسنا 
پیوند های مرتبط : اردو نوروزی ، اردو عید ، اردو نوروزی ۹۹ ، اردو عید۹۹ ، اردو دانشگاه ، اردو پانسیون ، اردو دخترانه ، اردو پسرانه ، اردو دختران ، اردو پسران ،اردونوروز ، اردو نوروزی ، اردو عید ، اردو
، اردو نوروزی مهندس ربیعی ، مهندس ربیعی ، اردو آکادمی کنکور موفقیت ، موسسه موفقیت ، اردو موسسه موفقیت ویژه پسران ، ویژه دختران - پانسیون عیدانه - پانسیون عید - پانسیون عید - پانسیون مطالعاتی - پانسیون نوروز - پانسیون نوروزی