انتخاب رشته - انتخاب رشته سراسری - انتخاب رشته آزاد - انتخاب رشته مرکز مشاوره مهندس ربیعی
انتخاب رشته


انتخاب رشته

انتخاب رشته .
انتخاب رشته - همایش انتخاب رشته
درباره همایش :
بزرگترین همایش انتخاب رشته تهران به میزبانی موسسه آموزشی موفقیت ( مرکز مشاوره تحصیلی مهندس ربیعی) در دانشگاه های شهید بهشتی و تهران برگزار میگردد. 
که سال گذشته این همایش در 2 سانس و در دانشگاه تهران برگزار شد . 
امسال نیز با توجه به استقبال پرشور داوطلبان و دانش آموزان مرکز مشاوره این همایش ها در روز اول ثبت نام با توجه به تکمیل شدن ظرفیت همایش دانشگاه شهید بهشتی تمدید شد و در 3 سانس در خدمت شما داوطلبان عزیز میباشیم
مباحث همایش :
*معرفی رشته های زیر شاخه ریاضی فیزیک ، تجربی و انسانی از زبان هیئت علمی دانشگاه های سراسری
*معرفی انواع دانشگاه های ایران و معرفی رنکیگ جهانی هر رشته در هر دانشگاه و رنکیگ جهانی دانشگاه ها
* برگزاری تست استعداد سنجی و رغبت سنجی شغلی از تمام داوطلبان حاضر در همایش
*ارائه روش ها و اصول کلی انتخاب رشته
سخنرانان همایش :
مهندس ربیعی (مدیریت دپارتمان مشاوره موسسه موفقیت)
متخصصان رشته های ریاضی فیزیک ، تجربی و انسانی
فارغ التحصیلان رشته های عمران ،مکانیک،صنایع ،کامپیوتر، پزشکی ،داروسازی ، اتاق عمل ، هوشبری ،حقوق و ...
رزرو همایش :
برای رزرو همایش انتخاب رشته با شماره های موسسه موفقیت تماس بگیرید و جای خود را رزرو کنید . در صورت رزرو همایش تا 25 تیر ماه، همایش برای شما رایگان خواهد بود و پس از آن هزینه همایش نفری 30.000 تومان میباشد .
تلفن های موسسه : 22891840 - 22871496 - 22868978
 
فیلم همایش سال گذشته انتخاب رشته
فیلم همایش سال گذشته انتخاب رشته

انتخاب رشته
انتخاب رشته
انتخاب رشته
انتخاب رشته
انتخاب رشته
رزرو همایش :
برای رزرو همایش با شماره های موسسه تماس بگیرید . 
تلفن های موسسه : 22891840 - 22871496 - 22868978
______________________________________________________________________________________
روند انتخاب رشته موسسه آموزشی موفقیت (مرکز مشاوره تحصیلی مهندس ربیعی) 
انتخاب رشته موسسه موفقیت به صورت حضوری در دفتر مرکزی موسسه موفقیت انجام میپذیرد و برای داوطلبان شهرستان به صورت تلفنی با دریافت وقت قبلی صورت میگیرد. 
روند انتخاب رشته موسسه موفقیت به شرح زیر است.

مرحله 1 : جلسه مشاوره اولیه با مشاور متخصص رشته شما و تعیین علاقه مندی های داوطلب
مرحله2 : برگزاری تست استعداد سنجی شغلی MBTI  و تحلیل نتایج آن
مرحله3 : معرفی رشته های دانشگاهی توسط مشاوران متخصص هر زیر گروه آموزشی
مرحله 4 : معرفی دانشکاه ها از نظر رنکینگ جهانی و ارزش مدرک و ارزش هایشان
مرحله 5 : چیدمان اولویت های داوطلب با مشاوره با مشاور و اولیا داوطلب
مرحله 6 : چیدمان تمام  انتخاب رشته سراسری توسط مشاورین مرکز
مرحله 7 : چک کردن کل انتخاب رشته توسط مهندس ربیعی و جلسه با اولیا داوطلب
مرحله 8 : دبل چک انتخاب رشته توسط یکی دیگر از مشاوران مرکز
مرحله 9 : تاثیر دادن تبصره های جدید انتخاب رشته به صورت تلفنی
.
.
برای رزرو زمان انتخاب رشته با شماره های موسسه موفقیت تماس بگیرید . زمان های انتخاب رشته از روز 12 مرداد میباشد
تلفن های موسسه : 22891840 - 22871496 - 22868978

.
.
روز یکشنبه 12 مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
 ​روز دوشنبه 13 مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز سه شنبه 14 مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز چهارشنبه 15 مرداد: 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز پنجشنبه 16 مرداد: 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز جمعه   17  مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز شنبه 18     مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز یکشنبه 19 مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز دوشنبه 20 مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز سه شنبه 21 مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز دوشنبه 22 مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز سه شنبه 23 مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز چهارشنبه 24 مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
روز پنجشنبه 25 مرداد : 8 صبح / 9 صبح / 10 صبح / 11 صبح / 12 صبح / 13 ظهر / 14 ظهر / 15 ظهر / 16 عصر / 17 عصر / 18 عصر / 19 عصر / 20 شب / 21 شب / 22 شب / 23 شب 24 شب
.
.
زمان های قرمز زمان هاییست که تا امروز رزرو شده اند