کلاس کنکور کادر کلاس کنکور برترین کادر کنکور اساتید کنکور کلاس کنکور کنکور نکته و تست کلاس کنکور کجا بهتر است کلاس کنکور دبیرستان غیر انتفاعی کنکور پرستو کنکور هدف کنکور موفقیت کلاس کنکور شیمی بابایی شیمی بابایی کلاس کنکور فیزیک ذهبی فیزیک ذهبی استاد ذهبی استاد بابایی استاد ملاک پور افشین ملاک پور استاد ملاک پور ریاضی ملاک پور دیفرانسیل استاد کلاه ملکی اکلر کلاه ملکی کلاه ملکی کلاس کلاه ملکی عربی هورفر کلاس کنکور عربی هورفر کلاس کنکور عربی هورفر معرف کریمی استاد کریمی استاد کریمی معارف مهندس ربیعی استاد سهیل ربیعی مهندس سهیل ربیعی ربیعی دبیرستان دانشجو دبیرستان موفقیت

کلاس های کنکور موسسه موفقیت

کلاس کنکور - کلاس پایه دوازدهم - دبیرستان دخترانه


کادر اساتید پایه دوازدهم دبیرستان موفقیت
  شیمی : دکتر رضا بابایی  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 2 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های دکتربابایی ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
فیزیک : استاد ذهبی  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 2 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های استاد ذهبی ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
دیفرانسیل : استاد کلاه ملکی -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 3 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های استاد ذهبی ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
ریاضی تجربی : استاد ملاک پور  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 3 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های استاد ملاک پور ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
عربی : استاد هورفر  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 1 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های استاد هورفر ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
دینی  : استاد کریمی  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 1 جلسه و برخلاف اکثر کلاس های استاد کریمی ، این کلاس ها با جمعیت کمتری برگزار میگردد
زیست شناسی : دکتر پوربابا  -  تدریس دهم ، یازدهم و کنکور هر هفته 3 جلسه 

   دبیرستان دخترانه موفقیت در پایه دوازدهم تعداد محدودی دانش آموز با شرایط زیر میپذیرد

 
1- داشتن معدل بالای 19 و قبول شدن در جلسه مصاحبه حضوری
2- داشتن معدل بالای 18 و قبول شدن در آزمون ورودی و جلسه مصاحبه حضوری
3- داشتن نمره انضباط بالای 19 متقاضیان برای ثبت نام در دبیرستان پایه دوازدهم دبیرستان فرم زیر را پرکنند و منتظر باشند تا همکاران ما طی 24 ساعت با آن ها تماس گرفته و پس از برگزاری جلسه مشاوره اولیه برای شرکت در آزمون ورودی نام نویسی شوند.
فرم ثبت نام در دبیرستان پایه دوازدهم 
پیوند های مرتبط : استاد بابایی ، شیمی استاد بابایی ، کلاس کنکور استاد بابایی ، ثبت نام شیمی بابایی ، شیمی بابایی ، کلاس کنکور ، استاد هورفر ، عربی استاد هورفر  ، عربی هورفر ، بهترین استاد عربی ، فیزیک استاد ذهبی ، فیزیک ذهبی ، محمودرضا ذهبی ، فیزیک استاد ذهبی ، ثبت نام کلاس فیزیک ذهبی ، بهترین استاد فیزیک ایران ، ریاضی استاد ملاک پور ، ریاضی ملاک پور ، بهترین استاد ریاضی تجربی ، ریاضی آریان حیدری ، کلاس ریاضی آریان حیدری ، ریاضی بابک سادات ، ثبت نام ریاضی بابک سادات ، کلاس های انلاین بابک سادات ، دینی استاد کریمی ، ثبت نام کلاس دینی استاد کریمی ، دینی کریمی ، بهترین استاد دینی ایران ، زیست شناسی استاد پوربابا ، بهترین دبیر زیست شناسی ایران ، زیست پور بابا  ، پوربابا ، زیست حنیف عظیمی ، حنیف عظیمی ، زیست عمارلو ، زیست آرامفر ، زیست استاد آرامفر ، کلاس کنکور ، دبیرستان موفقیت ، دبیرستان دانشجو ، دبیرستان کنکور ،  بهترین کادر کنکور دبیرستان ، بهترین دبیرستان دخترانه ایران ، دبیرستان دخترانه دانشجو ، کلاس کنکور ، ثبت نام کلاس کنکور ، کلاس های پایه دوزادهم ،