آیا کنکور 98 حذف شد؟

آیا کنکور 98 حذف شد؟

14 دی1397
آیا کنکور 98 حذف شد؟

پس از انتشار خبری حذف 85% رشته ها از کنکور، شاهد سیل تماس های دانش آموزان موسسه  درباره حذف کنکور بودیم 
ولی در اینجا میخواهیم توضیحات کاملی درباره آن ارائه کنیم
اول اینکه با توجه به خبر گزینش 85% رشته ها بدون نیاز به کنکور ولی با آزمون ورودی خود موسسات و دانشگاه ها صورت میگیرد .
حالا این 85% چه رشته هایی هستند 
این ها همان رشته هایی هستند که قبل از این هم بدون کنکور و آزمون دانشجو میپذیرفت 
دومین موضوع اینکه این رشته ها قبل از این هم خالی میماندند
 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر